Utförda projekt

                                        Lotsbåt Hytt                                                Sprängämnes silo
                                   Marell M17
                                      Marell M12 Rib

                                      Marell M15
                                 Ponton till en trimmaran