Utförda projekt

                                        Lotsbåt Hytt                                                Sprängämnes silo

                    Hydraultank

                                   Marell M17
                                      Marell M12 Rib


                     Bandsatser till Snowbike

                                      Marell M15
                                 Ponton till en trimmaran