PolicyAluspec

Driver ett ledningssystem i enlighet med ISO 9001, som innebär att utveckla en kultur av effektivitet, ändamålsenlighet och ständig förbättring. Efektiv användning av systemet kommer att säkerhetställa konkurrenskraftig kvalitet och hjälpa kunden med en bra produkt.

Vi arbetar nära våra kunder i syfte att identifiera nuvarande och framtida behov och uppmuntra inrättandet av ömsesidigt och givande relationer.
Vi ska följa lagstiftning och andra krav som företaget berörs av.
Personal och andra resurser som behövs för att uppnå våra mål och visioner kommer regelbundet att ses över och uppdateras för att återspegla verksamhetens krav.
Kompetens hos personalen kommer att utvecklas genom planerad utbildning och effektiv
kommunikation.

Pasi Saarinen, VD
​​​​​​​Örnsköldsvik   2016-11-18